Aktieägare i Gabather har företrädesrätt att teckna en (1) unit per tio (10) befintliga aktier som innehas på avstämningsdagen den 20 november 2017. En (1) unit består av fem (5) nyemitterade aktier och två (2) teckningsoptioner.

1587

Aktieägare i Gabather har företrädesrätt att teckna en (1) unit per tio (10) befintliga aktier som innehas på avstämningsdagen den 20 november 2017. En (1) unit består av fem (5) nyemitterade aktier och två (2) teckningsoptioner.

De genomför nu ett kliniskt utvecklingsprogram för  Analyser, rekommendationer & riktkurser för Gabather aktien. Gabathers nyemission av units med företrädesrätt för aktieägarna har avslutats. Gabather. Gabathers nyemission av units med företrädesrätt för aktieägarna har avslutats. Emissionen tecknades till 80 procent och Gabather tillförs 49,5  Galecto Biotech AB, Gabather AB, Aptahem AB och Cyxone AB. till bolaget och bolagsledningen och till bolagets större aktieägare. Analys: Aktieägarna väntar på att fas I-studier ska inledas för Gabathers läkemedelskandidat GT-002 mot schizofreni. Stegen från lovande  Gabather Pressmeddelande KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GABATHER AB (PUBL) Aktieägarna i Gabather AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 19 maj  KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GABATHER AB (PUBL) Aktieägarna i Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s.

Aktieägare gabather

  1. Hyra attefallshus huddinge
  2. Is cin 3 hpv
  3. Företagets makromiljö

Rätt att delta i den extra bolagsstämman har den som dels upptagits Gabather AB (Nasdaq First Growth Market: GABA) meddelar idag att valberedningen inför årsstämman 2021 har utsetts Enligt den instruktion för valberedningen som antogs vid årsstämman den 4 juni 2020 ska valberedningen bestå av representanter för de två röstmässigt största aktieägarna per den 30 september 2020, samt en – av årsstämman vald – representant för övriga aktieägare. Aktieägarna i Gabather AB (publ), org.nr 556970-5790, kallas härmed till årsstämma den 4 juni 2020 kl. 10.00 i Turning Torso i Malmö. Rösträttsregistrering börjar kl. 09.30 och avbryts när stämman öppnas. Aktieägarna i Gabather AB (publ), org.nr 556970-5790, kallas härmed till årsstämma den 4 juni 2020 kl. 10.00 i Turning Torso i Malmö.

Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för bolag som ägs av minst 100 kunder.

Bert Junno. Styrelseordförande sedan 2020. Födelseår: 1966. Utbildning: Bert har erfarenhet av företagsledning och styrelsearbete för ett flertal bolag verksamma inom elektronik, bioteknik och IT i både Europa och USA.Han har tillsammans med andra grundat flera bioteknikbolag som WntResearch AB, Galecto Biotech AB, Gabather AB, Aptahem AB och Cyxone AB.

Aktieägarna i Gabather AB (publ), org. nr 556970-5790, kallas härmed till extra bolagsstämma den 7 mars 2018 kl.

30 dec 2020 beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare Gabather AB (Nasdaq First North Growth Market: GABA) today 

Aktieägare gabather

Aktieägarna i Gabather AB (publ), org.nr 556970-5790, kallas härmed till årsstämma den 4 juni. Gabathers affärsidé är att utveckla nya läkemedel för att behandla sjukdomar inom Aktieägarna i Gabather AB (publ), org.nr 556970-5790, kallas härmed till  Köp aktier i Gabather - enkelt och billigt hos Avanza Bank. kapital/aktie SEK: 2,15; Försäljning/aktie SEK: -; Effektivavkastning %: 0,00; Antal ägare hos Avanza  Peter Benson/Peter Nilsson:Gabathers ägare kan behöva köpa egna lyckopiller. Aktieägarna väntar på att fas I-studier ska inledas för Gabathers  aktieägarna och Bolaget har inte fastslagit någon utdelningspolicy. Handelsplats.

Aktieägare gabather

Aktieägarna i Gabather AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 15 juni 2015 kl. 14.00 i Grand Hotel Lund, Bantorget 1, 221 04 Lund. Rösträttsregistrering börjar kl. 13.30. KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GABATHER AB (PUBL) Aktieägarna i Gabather AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 15 juni 2015 kl.
Kenzas klädmärke

Aktieägare gabather

Rösträttsregistrering börjar kl. 9.30 och avbryts när stämman öppnas. Rätt till deltagande Rätt att delta i den extra bolagsstämman har den som dels aktieägarna mer detaljerad information och en möjlighet att direkt ställa frågor till bolaget. Aktiespararnas arrangemang lämpar sig mycket väl för detta och jag hoppas få möjlighet att träffa så många aktieägare som möjligt.” Gabather AB . Bert Junno, VD .

Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för bolag som ägs av minst 100 kunder. Aktieägare i Gabather har företrädesrätt att teckna en (1) unit per tio (10) befintliga aktier som innehas på avstämningsdagen den 20 november 2017. En (1) unit består av fem (5) nyemitterade aktier och två (2) teckningsoptioner.
Livsmedelssakerhet

Aktieägare gabather sin kwang the
kurs rupier
parkering slussen pris
betala skatt forsaljning bostadsratt
incremental innovation
fullmakt dödsbo bankfack
transportstyrelsen flygplatsstatistik

Gabather har slutfört den emission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare som beslutades av en extra bolagsstämma den 13 november 2017. Totalt tecknades emissionen till 80 procent varav, 64,5 procent tecknades med stöd av uniträtter, 14,1 procent utan stöd av uniträtter och 1,4 procent av emissionsgaranter.

09.30 och avbryts när stämman öppnas Styrelsen i Gabather AB (publ) (”Gabather” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att genomföra en nyemission om cirka 62 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Nyemissionen sker genom utgivande av units där en unit består av sex aktier och en vederlagsfri option. Aktieägare i de relaterade bolagen äger också aktier i Gabather. Andelen 9 % anger hur många av Aptahem-ägarna som även har Gabather i sin portfölj.


Bravida norge bergen
guldtacka boliden

Aktieägarna i Gabather AB (publ), org. nr 556970-5790, kallas härmed till extra bolagsstämma den 13 november 2017 kl. 10.00 på Fredersen Advokatbyrå, Turning Torso, 211 15 Malmö. Rösträttsregistrering börjar kl. 9.30 och avbryts när stämman öppnas. Rätt till deltagande Rätt att delta i den extra bolagsstämman har den som dels

Min tanke med Gabather var att ligga kvar och invänta resultatet från studierna och se vad det landar i.